LUNOS Transformator

Ett antal av LUNOS ventilationsenheter går på svagström, dvs 12 Volt. Dels är enheterna oerhört strömsnåla, samt så är svagströmskablar lättare att dra och ofarligare att ha i sitt hem än vad starkströmsvarianten är.

LUNOS har tre olika storlekar, och man väljer transformator efter hur många ventilationsenheter som ska betjänas och hur kabeldragningen påverkas. Transformatorn sätts mellan starkströmskällan (230 V) och styrenheten.

LUNOS Transformatorer används till följande fläktar och med följande styrningar:

LUNOS E2, LUNOS Ego, LUNOS RA 15-60, LUNOS Smart Comfort, LUNOS Universalstyrning, LUNOS TAC

LUNOS Transformatorer – 18 / 60 / 100 Watt

LUNOS Transformator decentraliserad ventilationLUNOS 18 W

Gjord för montering i väggdosa bakom styrenheten.

Kan driva antingen:

1 st LUNOS RA 15-60 eller 3 st LUNOS EGO eller 3 par LUNOS E2

Beställningsnummer: 39 973

 

LUNOS 60 W  Transformator LUNOS  60W

Gjord för montering i elskåp på DIN-skena.

Kan driva antingen:

2 st LUNOS RA 15-60 eller 5 st LUNOS EGO eller 5 par LUNOS E2

Beställningsnummer: 39 974

 

LUNOS Transformator 100WLUNOS 100 W

Gjord för montering i elskåp på DIN-skena, och med mer än en styrenhet.

Kan per styrenhet driva antingen:

2 st LUNOS RA 15-60 eller 5 st LUNOS EGO eller 5 par LUNOS E2

Beställningsnummer: 40 096

 

 

För montering/anslutning av LUNOS Transformatorer hänvisar vi till monteringsmanualerna till de produkter de ska kopplas samman med, fläkt respektive styrenhet.

Dessa finns på deras respektive produktsidor.

Produktkatalog 2017