Balanserad ventilation – vad är det?

Med LUNOS balanserade ventilation får man ett modernt och framtidssäkert system som ligger i absolut framkant vad gäller energiförbrukning, miljövänlighet, och användarvänlighet. Tack vare att systemet redan nu uppnår kraven för ventilation i NNE-byggnader (nära nollenergibyggnader), säkerställs också kravstandarden från BBR 2020. LUNOS balanserade ventilation garanterar därmed ett avancerat och framtidssäkert system!

Förr behövde man inte hjälpa ventilationen i ett hus på traven, då byggnaderna ofta var otäta och läckte luft. Som resultat gick enorma mängder värmeenergi om intet, vare sig huset var vedeldat, oljeeldat, eller eluppvärmt. Idag är vi inte bara mer miljömedvetna, utan kravet på bra luft har också ökat i takt med att energin värderas högre. Denna utveckling har lett till att dagens hus har blivit tätare och många system bytts ut till mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

Förr släppte en välventilerad bostad ut mycket värme

Traditionell balanserad ventilation

Exempel på central FTX

Traditionellt används ett aggregat som på bilden intill. Aggregatet kallas ofta för FTX- Frånluft Tilluft Värmeåtervinning (X som att luften går i kors). Aggregatet har två stycken fläktar: en för frånluft och en för tilluft. I Aggregatet finns även filter, elektronis styrning och en värmeväxlare. Det finns flera olika typer av värmeväxlare. Läs mer om FTX-aggregat.

FTX-systemet består av ett aggregat och kanaler, till-luftdon och från-luftdon, avluft och friskluft. Nyinstallerat och injusterat har detta balanserade ventilationssystem många fördelar. Det ger en bra genomströmning av luft och värme i bostaden, har en finluftfiltrering och en kraftfull värmeåtervinning. Dock gör systemets långa transportsträckor både kanalerna svårdragna och skapar ett tryckfall, samt kräver rengöring med jämna mellanrum. Detta leder i slutändan till att ett FTX-system dels drar mer ström genom luftförflyttningen och dels kan hamna i obalans till följd av att filter sätts igen av smutsbildning i kanalerna eller att någon ändrar på inställningen av luftdonen.

Med moderna mått mätt drar alltså centrala FTX-system onödigt mycket ström. De kan också vara svår att justera eller anpassa efter tycke och behov, vilket i praktiken gör de ineffektiva. I drift kräver de dessutom underhåll, kanalrengöring och filterbyten, vilket måste skötas av ventilationsföretag och sotare.

Tidslinjen visar: Självdragsventilation – Frånluftventilation – Central FTX – Decentraliserad FTX

LUNOS har valt att gå en helt annan väg: här undviks långa transportsträckor genom att luften strategiskt byts ut precis där det behövs med hjälp av små fläktar i ventilationsrören. Ventilationsrören sitter i husets ytterväggar, vilket gör de lätta att installera oavsett om det handlar om ett nybygge, en prefabricering eller en renovering. Dessa minimerar antalet rörliga delar och förlänger därmed livslängden.

Bild på keramiskt värmebatteri
Keramiska värmeväxlaren AcuVent

LUNOS har tagit fram de högeffektiva och energisnåla fläktenheterna med en egen värmeväxlare gjord av keramisk sten. Dessa ligger i absolut framkant världen över vad gäller ackumulativ värmeåtervinning. Tillsammans arbetar LUNOS produkter i ett kommunicerande system, som löser varje hems individuella ventilationsbehov med värmeåtervinning, oavsett om de ska byggas eller redan är byggda. Detta system kallas decentraliserad ventilation.

Sweden Energy Building Systems AB representerar sedan 2011 det tyska LUNOS på den svenska marknaden. Energy Building marknadsför och säljer LUNOS omfattande produktsortiment för att efter kunders behov dimensionera produkterna för den svenska marknadens byggregler.

Energy Building använder LUNOS ventilationskalkyleringsprogram för att säkerställa att varje upptänklig byggparameter för inomhusklimatet tas med i beräkningen. Ur detta får man också både ett ventilationsdimensioneringsprotokoll och ett energiberäkningsprotokoll, som sedan ligger till grund för arbetet att få in ventilationssystemet i husritningarna till kunden. En helhetslösning på ventilation – från idé till verklighet!

Klicka för större bild
Klicka för större bild
Klicka för större bild

Se denna animerade film om decentraliserad ventilation från LUNOS och hur den arbetar

Detta är förmodligen Sveriges bästa ventilationssystem med värmeåtervinning

Decentraliserad ventilation
Koncept för Lunos balanserade ventilation, klicka på bilden för att se mer