Back to LUNOS 160

LUNOS LUNOTherm

LUNOS har genom LUNOtherm tagit fram en patenterad lösning på marknadens behov av en väggkanal för att kunna ventilera sina byggnader utan att behöva ge avkall på det estetiska.

LUNOS LUNOTherm A  används till fasader av obrännbart material, bestående av mineralplattor.

LUNOS LUNOTherm B används till fasader med svårantändligt material, bestående av cellplast.

LUNOTherm kan användas med följande produkter från LUNOS

LUNOS E2, LUNOS ALD-160, LUNOS RA 15-60

LUNOS LUNOTherm – inbyggnadskanal för dolt montage

Kort beskrivet är det en väggkanal, ett inbyggnadselement där man man sätter en LUNOS ventilationsenhet på insidan där endast innerkåpan syns, och på utsidan sitter det ett diskret galler i fönstersmygen.

Ytterfasaden lämnas intakt, utan synliga ventilationsgaller eller kåpor.

LUNOtherm möter olika förväntningar så som mycket flexibelt ur byggsynpunkt, hög luftflödeskapacitet, dragfrihet och ljudeliminering, samtidigt som utsidan av byggnaden får det utseende som arkitekten ursprungligen eftersträvat. En positiv bieffekt är att utsidan av fönsterglaset lättare hålls imfritt och isfritt eftersom luften cirkuleras, vilket annars kan vara ett problem med dagens välisolerade fönsterkonstruktioner.

LUNOtherm är därför tillverkat som ett komplett och färdigt inbyggnadselement som monteras och integreras i byggnadens väggisoleringssystem enligt ETICS (Externa Thermal Insulation Composite System).
Ventilationsöppningens galler kommer i yttersmygen av fönstret alternativt ovanför eller under fönstret, enligt önskemål.

I tillverkningen har man tagit hänsyn till att LUNOtherm inte ska försvaga isoleringsvärdet i ETICS. I huvudsak består ventilationselementet av en luftkanal och lager av isolering. Hela elementet har samma tjocklek som väggisoleringen och beställs därför efter det måttet.

Beroende på brandskyddsegenskaperna så används LUNOS LUNOTherm A till fasader av obrännbart material bestående av mineralplattor, eller LUNOS LUNOTherm B för fasader med svårantändligt material bestående av cellplast.

Oavsett typ så monteras de på samma sätt. Användandet av LUNOtherm medverkar också gynnsamt på ljudtrycksnivån från omgivningen med upp till 2 dB, samt minskad tryckskillnad vid blåsig yttermiljö.

Teknisk Data

LUNOtherm A Dimensioner:

(B x H x D): 490 x 980 x (valfritt) i mm

LUNOtherm A FS Dimensioner:

(B x H x D): 505 x 980 x (valfritt) i mm

LUNOtherm B Dimensioner:

(B x H x D): 500 x 1000 x (valfritt) i mm

LUNOtherm B FS Dimensioner:

(B x H x D): 515 x 1000 x (valfritt) i mm

Elementtjocklek (D):

Mellan 60– 240 mm

Isoleringsdjup:

Större än 240 mm kan fås på beställning i steg om 20 mm.

Isolerförmåga (λ):

0,03 W/mK

Ventilationsgaller:

Välj mellan Vit aluminium 670 mm x 30 mm RAL 9016. Svart aluminium 670 mm x 30 mm RAL 7016. Båda med insektsnät.

Rördimension insida:

160 mm diameter

Typ:

Ingår i 160-serien

Lanseringsår:

2005

Beställ Nr

xx xxx

LUNOS LUNOTherm är synnerligen lämplig för prefabricerade hus. I dessa fall sätts den in i väggarna redan på husfabriken oavsett om dessa gjuts eller snickras.

(Klicka på bilderna fär förstorad bild)


Se Användarmanual samt Monteringsmanual (tyska) för att få en uppfattning hur man monterar LUNOS LUNOTherm i ett befintligt hus. Finns under fliken Manualer

  • LUNOS MRD

Monteringsmanual

Produktblad

Användarmanual

LUNOS Broschyr 2014 SV

LUNOS Catalogue_2017 EN