LUNOS väggelement decentraliserad ventilation
LUNOS LUNOTherm
LUNOS har genom LUNOtherm tagit fram en patenterad lösning på marknadens behov av en väggkanal för att kunna ventilera sina byggnader utan att behöva ge avkall på det estetiska. LUNOS LUNOTherm A  används till fasader av obrännbart material, bestående av mineralplattor. LUNOS LUNOTherm B används till fasader med svårantändligt material, bestående av cellplast. LUNOTherm kan användas med följande produkter från LUNOS

LUNOS E2, LUNOS ALD-160, LUNOS RA 15-60

Läs mer
MRD Väggkanal från LUNOS
LUNOS MRD
LUNOS MRD är en hållare avsedd för monteringsröret som ventilationsenheten sitter i. Detta är aktuellt när det inte är lämpligt att kärnborra hål i väggen till monteringsröret, Istället arbetar man med en fyrkantig öppning som LUNOS MRD sätts i för inbyggnad. LUNOS MRD har i sin konstruktion redan de 3 graders lutning utåt som krävs för monteringen, för att eliminera risken för att kondensvatten kommer in i huset.  

Läs mer
Ventilationskanal för decentraliserad ventilation
Monteringsrör 160
Dessa PP-rör är de enda kanalerna som LUNOS ventilation i 160-serien behöver. Istället för att gå kors och tvärs i ett hus som transportsträckor går de helt enkelt genom ytterväggen. Antingen gjuts eller snickras dessa rör in i prefabriceringsfasen av husväggarna eller så använder man kärnborr om det är en befintlig vägg. Materialet är åldersbeständigt och motståndskraftigt mot eld.    

Läs mer
Ventilationsrör för decentraliserad ventilation
Ventilationsrör 90
Ett pp-rör avsett  för kunder som ska montera LUNOS Silvento frånluftsfläkt. Materialet är åldersbeständigt och motståndskraftigt mot eld.
Läs mer
Ventilationsslang 76 mm decentraliserad ventilation
Ventilationsslang 76 mm
En genomskinlig stålarmerad pvc-slang avsedd för kunder som ska montera LUNOS Silvento frånluftsfläkt. Materialet är UV-tåligt och är lättarbetat även när det är kallt.
Läs mer