Lunos ventilation – det nya valet för bostäder

Lunos ventilation gör det enklare att installera modern ventilation. Står man inför behovet av att installera ventilation i en bostad, förstår man snabbt vilket enormt ingrepp det kan bli: dyrt, komplicerat och inte sällan en svår kompromiss mellan vad man vill ha och vad man kan få. Många är de bostadsägare som önskat ett alternativt ventilationssystem från det som marknaden kunnat erbjuda.

FTX-aggregat

Det traditionella ventilationssystemet med balanserad ventilation kräver ett stort centralt placerat aggregat med kanalsystem för att transportera luften till och från bostadens alla rum.

Lunos decentraliserade ventilationslösning

Decentraliserad ventilation fungerar i princip tvärt emot ett kanalbaserat system. Här går luften bara genom väggen eftersom värmen återvinns. Själva förflyttningen av luften sker sedan inne i bostaden mellan fläktenheter utan kanaler. Systemet använder den kortaste vägen för att byta ut luft, samtidigt som den återvinner värmen med upp till 90 %. I praktiken innebär detta: inga kanaler, inget stort och bullrigt fläktaggregat, bara filtrerad och ren, varm luft. 

Central ftx husskiss
Central ftx husskiss

Ingen onödig boyta tas upp för systemet, eftersom ventilationsfläktarna sitter i ytterväggarna och i övrigt är helt kanallöst.

Med LUNOS ventilationssystem kan man redan från början vara säker på att man får ett ventilationssystem som klarar framtida krav på både bra luft och låg energiförbrukning. Systemet uppnår NNE-kravet och är redan idag monterat i hus byggda med de hårdaste energi- och miljökraven i världen.

Lunos ventilation lätt för både arkitekter och konstruktörer

LUNOS ventilationssystem är lättprojekterat. Tack vare ventilationssystemets flexibla placering behövs mindre hänsyn tas till val av byggnadskonstruktion, planeringsarbetet går snabbare och färre kompromisser i val av byggnadstyp och byggmaterial behöver göras. 

Antingen ser man till att husfabriken förbereder för rör i väggarna, eller så kärnborrar (alternativt hålsågar) man igenom ytterväggarna där ventilationsenheterna ska sitta. Både detta och monteringen hanteras av den vanliga arbetsstyrkan av snickare och elektriker – ingen ventilationsfirma krävs.

Lunos ventilation kräver ingen expertis

Det krävs ingen extra bemanning på plats för att trimma in ventilationen. När det är färdigmonterat så är det också driftklart. Systemet är också mycket enkelt att använda, med få rörliga delar och smidig styrning.

LUNOS EGO Hybridenhet

Driftkostnaderna är extremt låga – en tiondel av vad traditionella system kräver. 
Elmotorerna är små och sitter i direkt anslutning till luften de förflyttar. Inga kanalrengöringar behövs och filterbyten görs lätt och verktygslöst av användaren själv.

Med LUNOS ventilationssystem får man även tillgång till en kallventilation – ett ovärderligt mervärde när de varma sommardagarna är här. Ett befintligt hus i behov at luftförbättring, exempelvis på grund av byte till tätare fönster, problem med radon eller drag har aldrig varit enklare att lösa problemet för än med detta ventilationssystem. LUNOS ventilation är ett klokt val för de allra flesta befintliga bostäder.

Installationen påverkar inte heller brandceller – den kan styras individuellt i olika delar av huset efter tycke och behov. Mångfalden av olika tillval i produktsortimentet gör att man själv väljer utseendet på sin ventilation, både inne och ute.

Produkt för decentraliserad ventilation E2

Ytterligare fördel

En annan fördel med LUNOS ventilation är att det är utbyggbart. Är man i behov av bättre luft kan man börja med att sätta in ett par fläktar, som LUNOS E2. I ett normalstort hus kommer man direkt märka skillnad. Ett enda par har kapacitet att byta ut 38 000 liter luft i timmen – och värmeåtervinna upp till 90% av rumsvärmen under tiden! Vill man sedan expandera systemet är det bara att koppla på fler enheter, eftersom strömtillförsel och styrning redan finns på plats.

Fria luftvägar med LUNOS
Stilren ventilation

Oavsett vad man väljer får man direkt bättre och renare luft, eftersom all luft ända ned till pollennivå filtreras. Detta får man dessutom utan att behöva ha dåligt samvete över miljö eller ekonomi eftersom LUNOS leder utvecklingen inom hållbar ventilation inom bostäder.