Ägare av decentraliserad ventilation sedan 2011

posted in: Nyheter | 0

Hur är en bostad med decentraliserad ventilation?

Många undrar hur det är att vara ägare av decentraliserad ventilation. Frågor som ”hur fungerar det?”, ”håller det i längden?”, ”vad är fördelarna?” ställs ofta. Detta trots att systemet faktiskt har installerats i tusentals svenska bostäder sedan 2011. Vi har pratat med ägaren till det hus som haft Lunos ventilation, dvs en decentraliserade ventilations lösning absolut längst och låter honom berätta om sina erfarenheter.

Årets ventilationsnyhet i Tyskland 2011

Hustillverkaren och innovatören Mats Jönsson besökte en byggmässa i Tyskland och hade funderingar på vilken ventilation han skulle ha i det lågenergihus han planerade att bygga till sig själv.

På mässan var decentraliserad ventilation från tyska tillverkaren LUNOS årets stora nyhet: Små men effektiva ventilationsenheter som sitter utplacerade i bostaden, decentralt, där de ventilerar luften ut och in den kortaste möjliga vägen genom ytterväggarna, med värmeåtervinning.

Decentraliserad ventilation vid leverans
Produkt för decentraliserad ventilation Lunos E2

Det visade sig ha utmärkta systemegenskaper också; det krävde inget installationsutrymme – varken kanaler eller aggregatutrymme, det drog lite energi och underhållet skötte man själv. Trots varje enhets ringa storlek så var värmeåtervinningen på systemet hög, helt i klass med marknadens övriga ventilationssystem.

Kostnaden för ventilationssystemet låg totalt på mellan 70 000-80 000 kr i detta stora hus. Det var alltså konkurrenskraftigt även prismässigt.

Mats bestämde sig för att testa detta systemet i sitt hus. Det passade bra in på vad han önskade av en ventilation och utan behov av de kompromisser han annars fått göra gällande sitt byggsystem och husets interiör.

Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation

Lika enkelt att använda som att bygga in

När Mats hus uppfördes borrade man helt enkelt 12 lufthål i ytterväggarna som ventilationsenheterna placerades i. Det låter okomplicerat och det var det också.

Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation

I varje hål sitter det en LUNOS E², som drivs med 12 Volt. Ventilationsenheterna styrs och samordnas via små styrenheter som sitter i väggbrytare på strategisk plats.

Mats valde att dela upp ventilationen i huset på olika styrningar så att det blir praktiskt och enkelt att styra ventilationen där man är för tillfället.

Fördelarna som Mats ser det är lika stora ur byggsynpunkt som det sedan är från en användares synvinkel – valfriheten i hur man vill ha det komfortmässigt och designmässigt.

Ger ägaren komfort med en knapptryckning

Så när det lagas mat under kolfilterfläkten så finns där ventilationsenheter som tar hand om värme och fukt. I badrummet på ovanvåningen fuktstyrs samma typ av enheter som tar hand om behovet där.

Är ett område i huset för varmt så kan man aktivera kallventilationen för effektiv vädring, en egenskap som är enormt uppskattad.

Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation

Mats använder dessa ventilationsfunktioner vardagligen, på samma sätt och lika enkelt som han justerar den vanliga belysningen.

Maxkapaciteten kan visserligen inte utnyttjas utan att det får en effekt på komforten i form av ljud. Men när man behöver större kapacitet än normalt så är det vid matlagning eller när det vistas många i huset, och i vid såna tillfällen är ljudbilden vanligen inte ett störmoment hur som helst. Mats har till och med testat luftsammansättningen med en koldioxidmätare, så han vet vad han pratar om.

Badrumslösning med värmeåtervinning

Mats valde som sagt att sätta in LUNOS E² även i sitt badrum, och låta dem gå på fuktstyrning där. Att kunna värmeåtervinna luften i badrummet och i samma lösning även kunna ha en ren vädringsfunktion var fiffigt.
I det mindre badrummet utan ytterväggar valde Mats att ha en ren behovsstyrd frånluftsfläkt, Silvento.

Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation

Lätt att uppgradera och förnya

Detta är ju också en fördel med ett decentraliserat system som sitter i väggrör med standardmått. Man kan byta ut olika delar och lätt uppgradera systemets egenskaper på ett kostnadseffektivt sätt i en takt som man själv bestämmer och prioriterar.

Mats system har arbetat dygnet runt sedan 2011 och än så länge har ingen mätbar försämring skett av ventilationens olika egenskaper. Det är ett gott betyg.
Och om Mats någon dag vill bygga till sitt hus, då är det också lätt att utöka ventilationssystemet med fler enheter.

Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation

Ägaren servar ventilationen själv

Som ägare till sin egen bostad tycker Mats att det är en stor fördel att man ytterst lätt kan komma åt ventilationens olika delar. I varje enhet sitter det i innerkåpan även ett grovfilter som ser till att hålla både väggröret och ventilationsenhet ren och som även håller grövre partiklar ute. Läs vårt blogginlägg om ett supportärende från en kund som gjort en installation 2012.

Systemet påminner till och med användaren om när det är dags att kontrollera filtren vilket blir cirka 4 gånger per år. Är filtren i behov av rengöring så sköljer man av dem under kranen eller kör dem en sväng i diskmaskinen, de är återanvändbara!

Till och med frånluftsfläkten Silvento har ett filter, vilket är ovanligt på marknaden trots de uppenbara fördelarna: Fläkten får betydligt längre livslängd och får ingen dammbeläggning som annars är en vanlig syn på frånluftsfläktar. Läs mer om filterklasser.

Strömförbrukning och årskostnad

Ett par LUNOS E² drar i genomsnitt mindre än 5 watt, och de byter tillsammans ut 20 000 liter luft i timmen. Mats har 6 par och en frånluftsfläkt i sitt lågenergihus, vilket innebär att ventilationen totalt drar cirka 300 kWh/år. Detta är nästan en försumbar förbrukning, som hur som helst enkelt täcks av solcellspanelerna, dvs riktigt grön ventilation!

Ägare av decentraliserad ventilation
Ägare av decentraliserad ventilation

Men Mats understryker ändå att rätt dimensionering och möjlighet att styra ventilationen efter behov nog är den viktigaste egenskapen.
Den största besparingen ligger  i att bara ventilera så mycket luft man faktiskt behöver, och behålla resten av värmen inomhus, avslutar Mats.

Ägare av decentraliserad ventilation
Mats Jönsson
Artikeln är författad av vår medarbetare: Mattias

Ovanstående inlägg är ett utdrag av broschyren nedan:
Hur är en bostad med decentraliserad ventilation från Energy Building