Sveriges grönaste ventilation

posted in: Nyheter | 0
Grönaste Ventilation LUNOS E2
LUNOS e², den gröna ventilationen

LUNOS har lyssnat på hustillverkarnas önskemål och presenterar Sveriges grönaste ventilation.

Med LUNOS ventilation får man ett modernt och framtidssäkert system som ligger i absolut framkant vad gäller energiförbrukning, miljövänlighet, och användarvänlighet. Faktum är att vi redan nu klarar kraven för ventilation i NNE-byggnader som räknas bli kravstandard i BBR 2021, vilket gör att vi faktiskt kallar den Sveriges grönaste ventilation.

Det vi är vana vid idag när det gäller mekanisk ventilation i bostadshus är att en stor och centralt placerad fläkt blåser in ny luft och suger ut den gamla med någon typ av värmeväxlare som ska återvinna värmen som finns i hemmet. Detta kräver för det första en fläktmotor som är kraftig nog att kunna fylla ventilationsbehovet. För det andra krävs det ofta någon typ av värmeelement som värmer upp tilluften, eftersom värmeåtervinningen försvåras av dels det stora luftflödet som krävs samt de långa kanalerna där luften kyls ned, innan de når de rum som ska ventileras.

Detta gör att central FTX-system, mätt med moderna mått, drar väldigt mycket ström, samt att de kan vara svåra att justera in eller anpassa efter tycke och behov vilket i praktiken gör den ineffektiv. I drift kräver de sedan dessutom underhåll och kanalrengöring samt filterbyten – som måste skötas av ventilationsföretag eller sotare.

Central ftx husskissCentral ftx husskiss

Den tyska ventilationstillverkaren LUNOS har valt att gå en helt annan väg. Strategin är att man byter ut luften precis där det behövs, utan långa transportsträckor, och med hjälp av fläktar som är små nog att rymmas i själva ventilationsrören, som företrädesvis sitter i ytterväggarna. Detta gör dem lätta att installera, oavsett om det är nybygge, prefabricering eller renovering och minimerar antalet rörliga delar vilket förlänger livslängden.

LUNOS har förutom att tagit fram dessa högeffektiva och energisnåla kanalfläktar även utvecklat en egen värmeväxlare gjord av keramisk sten som ligger i absolut framkant i världen vad gäller ackumulativ värmeåtervinning. Tillsammans arbetar LUNOS produkter i ett kommunicerande system som kan lösa varje hems ventilationsbehov med värmeåtervinning, både de som ska byggas och de som är byggda. Detta system kallas decentraliserad ventilation.

Sweden Energy Building Systems AB representerar sedan 2011 LUNOS ventilation på den svenska marknaden. Vi insåg nämligen tidigt att dessa mini-ftx är för ventilationsbranschen vad lysdioderna blivit för belysningsbranschen – Mindre, energisnålare och effektivare! Vi använder LUNOS omfattande produktsortiment för att efter kunders behov dimensionera de tyska produkterna för den svenska marknadens byggregler. Monteringen görs enkelt av våra kunders egna snickare och elektriker eftersom enheterna kommer färdiga för montering.

Till vår hjälp har vi LUNOS ventilationskalkyleringsprogram där varje upptänklig byggparameter för inomhusklimatet tas med i beräkningen. Från detta får man också både ventilationsdimensioneringsprotokoll och energiberäkningsprotokoll, som sedan ligger till grund för arbetet vi utför med att rita in ventilationssystemet i husritningarna till våra kunder. Vi erbjuder alltså en helhetslösning när det kommer till ventilation, från idé till verklighet.

Ovanstående nyhetsinlägg producerades för medverkan i ByggfaktaDocus nyhetsbrev vecka 26, 2017.

>>Se nyhetsbrevet hos ByggfaktaDocu

Författat av Mattias Gellenmyr


 Läs mer – ladda ner någon av våra broschyrer!


Energy Building broschyr för decentraliserad ventilation

Systemlösning för decentraliserad ventilation >>

Energy Building - Villa Skönborg publikation

Villa Skönborg – Soltemplet i Västerås >>