LUNOS Universalstyrning

LUNOS Universalstyrning har en inbyggd fuktsensor som gör att den även kan styra enheter som placeras i våtutrymmen, detta gör dem då automatiska och fuktreglerade. Utöver detta har den även en filterbytesindikatorlampa och en lägesindikatorlampa, som gör användaren uppmärksam på ventilationssystemets status.

LUNOS Universalstyrning kan styra följande produkter:

LUNOS e2, LUNOS ego, LUNOS RA 15-60

LUNOS Universalstyrning – ventilationsstyrning med fuktkontroll

Denna enhet har i mångt och mycket blivit ersatt av den nyare LUNOS Smart Comfort, där styrning och knappar integrerats till en enhet med fler och smartare funktioner.

I likhet med LUNOS Smart Comfort så har även denna Universalstyrning funktioner som låter dig:

  • reglera fläkthastigheten i 3-4 steg
  • aktivera vädringsläge där värmeåtervinningen åsidosätts, så kallad kallventilation
  • låta ventilationen arbeta automatiskt genom fuktstyrning

LUNOS universalstyrning är dock fortfarande i hög grad användningsbar, framför allt i ventilationssystem där användaren inte ska eller bör justera ventilationen i någon större utsträckning.

Den passar även bra i utrymmen och sammanhang där designen inte spelar lika stor roll utan man är ute efter funktionen att kunna styra ventilationen. Installationen kräver att man även införskaffar en två-knapps väggbrytare, exvis LUNOS W2. Universalstyrningen får plats bakom en vanlig väggbrytare i en extra djup standard väggdosa.

LUNOS Universalstyrning har en inbyggd fuktsensor som gör att den även kan styra enheter som placeras i våtutrymmen, detta gör dem då automatiska och fuktreglerade. Utöver detta har den även en filterbytesindikatorlampa och en lägesindikatorlampa, som gör användaren uppmärksam på ventilationssystemets status.

LUNOS Universalstyrning matas med svagström från transformator på mellan 18-100 W, denna beställs separat.

Teknisk Data

Inkommande spänning:

12 V DC

Utgående spänning:

12 V DC

Funktionsspänningsområde:

0-10 V

Driftström:

Max. 5 A

Belastning:

Max. 60 W

Dimensioner i mm (B x H x D):

Styrenhet: 88 x 88 x 11. Styrpanel: 42 x 42 x 26

Standard väggdosor:

66 mm djup.

Antal styrda enheter:

5 par LUNOS e2 ELLER 5 st LUNOS ego ELLER 2 st LUNOS RA 15-60

Lanseringsår:

2015

Beställ Nr

39 975

Följande delar krävs för att montera LUNOS Universalstyrning.

Lunos Universalstyrning
Transformator
Väggknapp

Att montera vår ventilation är enkelt – vi guidar Er genom processen!

LUNOS Universalstyrning monteras i vanlig väggdosa, med fördel infälld.

Så här går det till:
1. Bestäm var man vill montera styrenheten
2. Bestäm storlek på transformator samt var man vill placera denna. (Ingår ej).
3. Dra svagströmskabel från fläktenhet till styrenhetens väggdosa (ingår ej). Kan monteras i utanpåliggande dosa om så önskas.
4. Förbered med att dra oansluten starkströmskabel till transformator och därifrån svagströmskabel till styrenhetens väggdosa
5. Montera i styrenhet och styrpanel i väggdosan och anslut då svagströmskablarna
6. Behörig elektriker ansluter starkströmskabel för matning till transformatorn, 230 V
7. Ställ in styrenheten med hjälp av monteringsmanualen för rätt typ av fläktenhet, e2, ego eller RA 15-60 samt funktioner
8. Nu har du en ventilationsstyrning som gör din LUNOS ventilation reglerbar efter eget behag.

För komplett monteringsmanual på svenska, klicka här.

Här är en kort film producerad av tillverkaren LUNOS som illustrerar hur man monterar en LUNOS ventilationsenhet tillsammans med Universalstyrningen. (Vissa nationella skillnader i montage och byggteknik kan förekomma.)

  • Transformatorer
  • Väggbrytare

För komplett monteringsmanual på svenska, klicka här.

LUNOS Broschyr 2014 SV

LUNOS Catalogue_2017 EN