LUNOS KNX styrning

KNX är en omskriven förkortning av det latinska ordet ”connexio” som betyder förbindelse. Det är en ISO-standard för hem och fastighetsautomation som funnits i över 25 år nu och som tidigare ingick i benämningen ”intelligenta fastigheter”. Man kan bygga in olika delar av styrsystem för en byggnad och styra dem genom en och samma styrterminal så länge alla delarna ingår i KNX-standarden.

LUNOS KNX kan styra följande produkter:

LUNOS e2, LUNOS ego, LUNOS RA 15-60

LUNOS KNX-sortiment för ventilationsstyrning

LUNOS KNX-styrning är en anpassning av ett av sina styrsystem till KNX-standard i samarbete med företaget Arcus Eds

Resultatet av samarbetet utgör LUNOS KNX-sortiment, vilka presenteras på denna sida.

 

 

LUNOS KNX Styrning består av 6 delar

LUNOS KNX 3,5 tums CTD (Color Touch Display)

På denna färgpekskärm ser man statusen på ventilationen och kan göra ändringar av programmen. Kan integreras med andra KNX-system.

Beställningsnummer: 39 976

 

 

LUNOS KNX Styrningsenhet

Detta är själva kontrollenheten som styr och reglerar ventilationens olika delar.

Beställningsnummer: 39 977

 

 

 

LUNOS KNX Klimatsensor

Denna ger kontrollenheten information om temperatur, koldioxidhalt, relativ luftfuktighet, så att ventilationen kan reagera och agera.

Beställningsnummer: 39 978

 

 

LUNOS KNX Transformator

Denna förser KNX-enheterna med driftström. (30 W, 24 V, 1,5 A).

Beställningsnummer: 39 989

 

 

 

LUNOS KNX Spjäll

Detta elektroniska spjäll hjälper ventilationssystemet att styra fläkthastigheterna efter behov.

Beställningsnummer: 39 987

 

 

 

LUNOS KNX USB-modul

Det är genom denna man ansluter externa enheter så att programmering kan ske.

Beställningsnummer: 39 988

 

 

 

För närvarande rekommenderar vi endast detta styrsystem till de som har tillgång till KNX-utbildade elektriker/tekniker.
Energy Building kan inte erbjuda support för detta produktsegment för närvarande.

Därmed sagt ska man vara trygg i vetskapen att om man ska uppföra en byggnad som ska ha KNX-system så är LUNOS Ventilation både förberett samt helt kompatibelt och integrerbart med detta.

För manualer gällande montering samt användning på engelska och tyska, se fliken manualer

Installationsmanual CTD (engelska)

Introduktionsmanual CTD (engelska)

LUNOS KNX Manual (tyska)

KIimatsensormanual

LUNOS Catalogue_2017 EN